اخبار آخرین اخبار موسسه در زیر دنبال کنید

------------------------------------------- ---------------------------
زبان

زبان هایی که در هرمس آموزش داده می شوند

آموزش زبان انگلیسی انگلیسی

آلمانی هرمس

آموزش زبان فرانسه فرانسه

ترکی آموزش ترکی استانبولی

اسپانیایی

کلاس

نوع کلاس ها و گروه های سنی

ترمیک گروهی

خصوصی

نیمه خصوصی

آنلاین

فشرده

خردسالان 4 تا 6 سال

کودکان 7 تا 12 سال

نوجوانان 12 تا 18 سال

بزرگسالان 18 سال به بالا

آزمون

کلاس های آمادگی آزمونی که در هرمس برگزار می شوند

آمادگی آزمون های بین المللی

شعب لیست شعب منتخب تهران

آموزشگاه زبان های خارجی هرمس

نیاوران

نیاوران 2222222
آموزشگاه زبان هرمس

شهران

شهران فلکه تلفن ۴۴۴۴۴
موسسه هرمس

شهرک گلستان

شهرک گلستان بلوار امیرکبیر تلفن 44700913
موسسه علوم و فنون هرمس

دزاشیب

به زودی

دپارتمان ها Upgrade your skills with newest courses

ارتباط با ما

Smiling Two Girls